TC


STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ PAYDAŞ ANKETİ


Belediyesi Stratejik Planlama çalışmaları açısından en önemli bilgi kaynaklarından birisi de, sizin kentin sorunlarının çözümü ve Belediyemizin çalışma ve hizmet üretme yöntemleri hakkındaki fikirleriniz olacaktır. Vereceğiniz cevaplar; kurum analizi, çevre analizi ve paydaş analizi gibi diğer bilgi kaynakları ile zenginleşerek stratejik planın hazırlanması için en temel kaynak olacaktır. Zamanınızın, içinde bulunduğumuz süreç nedeniyle ne kadar az ve değerli olduğunu biliyoruz. Ancak, aşağıda yer alan açık uçlu soruları mümkün olduğunca detaylı şekilde ve içinizden geldiği gibi cevaplamanız, stratejik planlama sürecinde oldukça önemlidir. Zaman ayırıp sorularımızı cevapladığınız için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız

Bilgilendirme

1) Anket doldurum süresi 30 dakikadır
2) Zorunlu sorular cevaplanmadığında soru kutucuğu sağında(sonunda) kırmızı ünlem işareti oluşur ve kayıt yapılmaz
3) Anket size özgü tek bir ankettir.Kayıt edildikten sonra tekrar giriş yaptığınızda önceki cevaplarınızı görebilir ve değiştirebilirsiniz.


Anket Kapanmıştır. İlginize teşekkür ederiz