TC


STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ MÜDÜRLÜK ANKETİ


Değerli Paydaşımız, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamaları ve süresi dolmak üzere olan planlarını yenilemeleri öngörülmüştür. Bu Bağlamda Belediyemizin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nı hazırlama çalışmalarımız da başlamış bulunmaktadır. Katılımcı yönetim ilkesini benimseyen bir kurum olarak Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nı, 'da yaşayan herkes ve hizmet ortaklığı yaptığı paydaşlarının talep ve beklentileriyle uyumlu olarak dizayn etmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple sizlerin belediyemiz ve hizmetleri hakkındaki kanaatleri de bizler için çok önemlidir.

Bilgilendirme

1) Anket doldurum süresi 30 dakikadır
2) Zorunlu sorular cevaplanmadığında soru kutucuğu sağında(sonunda) kırmızı ünlem işareti oluşur ve kayıt yapılmaz
3) Anket size özgü tek bir ankettir.Kayıt edildikten sonra tekrar giriş yaptığınızda önceki cevaplarınızı görebilir ve değiştirebilirsiniz.


Anket Kapanmıştır. İlginize teşekkür ederiz